راهنمای تجارت

دیوتی فلای فرصتهای بسیار متمایزی به منظور پیشرفتِ توانایی کاربران، از طریق محتویات منحصر به فرد و ویدئوهای آموزشی رایگان در اختیار کاربر می‌‌گذارد، که به آن‌ها کمک می‌کند اشتباهات را از بین برده و نظم معاملات را بهتر و سود آوریِ بیشتری به دست آورند

  1. Go to "Wallets" section.
  2. Choose the currency and press "+" button.
  3. Press Advanced Cash button.
  4. Fill in Deposit amount and click on "Proceed" button.
  5. Choose the payment method on the ADVcash window and log in to your account.
  6. Choose the wallet from which you prefer to deposit.
  7. Press the "Continue" button.